Usměrňovací blok po aplikaci ct metody

 

 

zpět