Usměrňovací blok po aplikaci ct metody

¨

 

zpět