ct metoda / Elektrická zařízení VN - rozvodny, vypínače, ochrany, transformátory

U zařízení VN  - např. na kontakty vypínačů a vlastní ochrany se pod tlakem 22 MPa aplikuje čistící a odmašťovací kapalina ct 02 pomocí kompresoru ct 2200 nebo ct Lariette. Elektrické zařízení se čistí postřikem směrem shora dolů jako při běžném umývání. Po umytí zařízení kapalinou ct 02 se izolátory vyčistí pastou  ct Isoclean SE.

Zajímavou oblastí čištění zařízení VN jsou vzduchové transformátory včetně následné impregnace proti vlhkosti. Použití kapaliny ct 02 pod tlakem 22 MPa zajistí důkladné vyčištění vinutí, které jiným způsobem nelze provést. To je patrné tam, kde jsou problémy s izolačním stavem.  Výsledkem je zvýšení izolačního stavu transformátoru.

Katalogový list produktu     

 

ct 02

ct Isoclean SE    

  

Fotodokumentace elektrického zařízení VN před a po aplikaci ct metody - pro zvětšení klikněte na vybraný obrázek

 

 

zpět

© 2012