ct metoda / Sanace čištění el. zařízení po požáru

V případě požáru elektrického zařízení může včasné nasazení ct metody zabránit vysokým ztrátám.

Největší škody na elektrickém zařízení nevznikají v naprosté většině vlastním požárem, ale působením kyseliny solné, která vzniká hořením izolačních materiálů při použití hasících prostředků.

 

Včasný zásah našeho vyškoleného servisního týmu, nejpozději do 48 hodin po vypuknutí požáru, zabrání následným škodám a problémům se sníženým izolačním stavem. Přesný postup prací je uveden v níže uvedeném Technologickém postupu!

 

 

Odstraňování následků požárů elektrických zařízení zajišťujeme s maximální prioritou! 

Stálá konzultační linka: 602 758 760

 

Technologický postup    -     Sanace elektrických zařízení po požáru

Fotodokumentace sanace elektrického zařízení před a po aplikaci ct metody - pro zvětšení klikněte na vybraný obrázek

 
 

zpět

© 2012