ct metoda / Elektrická zařízení NN - rozvaděče, rozvodny

 

Pro efektivní vyčištění elektrických zařízení NN ( jednotlivé rozváděče nebo celé rozvodny) se používá čistící a odmašťovací kapalina ct 02, která se aplikuje na zařízení pod maximálním tlakem 22 MPa pomocí kompresoru ct 2200 nebo ct Lariette.

Elektrické zařízení se čistí postřikem směrem shora dolů jako při běžném umývání. Kapalina ct 02 spolehlivě rozpustí a vyplaví prakticky veškeré nečistoty, mastnoty a olejové usazeniny, které se na povrchu elektrického zařízení NN a kontaktech usadí během provozu.

Kapalina ct 02 se odpařuje bezezbytku a nenapadá materiály používané v elektrotechnickém průmyslu – barvy, laky, popisy, izolace vodičů, plasty…

Ohromná výhoda ct metody při aplikaci kapaliny ct 02 spočívá v kombinaci vysokého tlaku a čistících a odmašťovacích vlastností čistícího media.

V případě silně znečištěných elektrických zařízení je vhodné použít tzv. předčističe. V tomto případě se jedná o kapalinu ct 285/3, která se aplikuje na povrch el. zařízení lehkým nástřikem a nechá se působit maximálně 15 minut. Během této doby předčistič naruší hrubé nečistoty a poté se musí důkladně opláchnout a vymýt vlastním čističem tj. ct 02.

Kapalina ct 04 se aplikuje tam, kde z technologických důvodů nelze zařízení vypnout.

 

Katalogový list produktu    

ct 02

ct 04 ct 285/3 ct Multiclean E

Fotodokumentace elektrického zařízení před a po aplikaci ct metody - pro zvětšení klikněte na vybraný obrázek

  

zpět

© 2012