ct metoda / Elektrická zařízení MN - řídící a výkonová elektronika

 

Pro čištění elektrických zařízení malého napětí (řídící a výkonová elektronika) se používá výhradně čistící a odmašťovací kapalina ct 1038. Na zařízení se aplikuje kompresorem ct 2200 nebo ct Lariette pod tlakem 22 MPa. Kombinace tlaku současně s čistícími a odmašťovacími vlastnostmi  kapaliny zajistí šetrné a spolehlivé vyčištění daného elektrického zařízení. Kapalina ct 1038 se odpařuje absolutně bezezbytku a nenapadá materiály používané v elektrotechnickém průmyslu a polovodičové technice. Kapalinu ct 1038 lze s úspěchem aplikovat i tam, kde z technologických důvodů nelze zařízení vypnout – například měniče a řídící systémy.

 

Katalogový list produktu       ct 1038

 

Fotodokumentace elektronického zařízení před a po aplikaci ct metody - pro zvětšení klikněte na vybraný obrázek

  

 

zpět

© 2012